Blog onweerskansen 3-7 juni

Verwachting vrijdag 7 juni
Voor de vierde deze week zitten we in warme en vochtige lucht. Eind van de middag en vanavond trekt een actief koufront (met vore) over Nederland naar het noordoosten. Hierop gaat zich een actieve buienlijn ontwikkelen met onweer en kans op zware tot zeer zware windstoten, in de orde van 80 tot 120 km/uur. Deze windsnelheden kunnen (netals afgelopen week) voor lokaal flink wat overlast of schade gaan zorgen. Ook zijn hagel en een hoge bliksemfrequentie mogelijk.

Waarschuwingskaart Onlineweather, vrijdag 7 juni (15-23 uur)

De voorste begrenzing van de buien wordt rond 17 uur boven het zuiden verwacht en tussen 20 en 21 uur in het noordoosten. Hoe verder naar het noordoosten, hoe georganiseerder en dus actiever de buien zijn! We moeten wel erbij zeggen dat het onweer ditmaal kortdurend is: de buien trekken erg snel en met maximaal een half uur is het onweer in jouw woonplaats weer voorbij. Maar ook in zo’n korte tijd kan het even flink spoken.

*** Kijkend naar de CAPE en windschering, hebben we te maken met multicel- tot supercelmodus. Gegeven de lijnvormige forcering lijkt multicel/lijnvorming (squall) waarschijnlijk. Echter de wind is in de gehele kolom zuidelijk; dit is tamelijk haaks op de oriëntatie van de forcering. Hierdoor zullen vooral in eerste instantie individuele cellen relatief makkelijk nog geïsoleerd blijven (in tegenstelling tot een windprofiel dat parallel staat op de forcering, dan zullen de cellen heel snel gaan interacteren en een aaneengesloten lijn vormen). Als dit gebeurt is tijdelijke ontwikkeling tot supercel zeker mogelijk. In een later stadium, als het systeem meer is opgelijnd (de relatief hoge windschering in de 0-3 km-laag is daarbij gunstig), is boogvorming een risico (wederom geholpen door de loodrechte oriëntatie van de wind in de kolom). Harm36 geeft ook een dergelijk signaal, tevens herkenbaar aan de bijbehorende sterke uitschieters t.g.v. de rear inflow jet. De CAPE-waarden zijn met max 1000 niet extreem hoog, maar genoeg voor hagel. Hagel tot 2 cm zal hoogstwaarschijnlijk gaan voorkomen. ***

Wij van @Onlineweather gaan vanmiddag weer ‘chasen’ en houden jullie later op de hoogte van de ontwikkelingen!

Wouter van Bernebeek / 7 juni
Bron: Buienradar/KNMI<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Verwachting woensdag 5 juni
Na de hevige buien van gisteravond, staan er vanavond en komende nacht opnieuw potentieel heftige buien op het programma: tussen 23 uur en 04 uur trekt een actief gebied met (onweers)buien van ZZO naar NNW over het land. Er is kans op grote hoeveelheden neerslag, hoge bliksemactiviteit en lokaal (zeer) zware windstoten. Net als afgelopen nacht kan dit op sommige plaatsen weer overlast of schade veroorzaken.

Waarschuwingskaart Onlineweather, woensdag 5 juni (18-06 uur)

Het zwaartepunt van de buien wordt verwacht in een strook vanaf Luxemburg, over West-Duitsland en de Ardennen naar Midden- en Oost-Nederland (niveau 2 gebied). Eind van de nacht verlaten de laatste buien het noorden.
CAPE waardes lopen vanavond uiteen van ca 500 ML cape in de kustprovincies tot ca 1500-2000 ML cape langs de oostgrens. Windschering is echter over het midden en westen een stuk forser, waardoor het nog enigszins onzeker is welke gebieden het zwaarste onweer kunnen verwachten. Voorlopig gaan we uit van een gebied met beste overlap tussen beide gebieden, ofwel dus in een strook vanaf Luxemburg naar Midden-Nederland.

Wij zijn vanaf dit moment weer op pad voor het onweer en zullen jullie op de hoogte houden via onze sociale media!<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Verwachting dinsdag 4 juni (15-00 uur)
In een diepe zuid- tot zuidwestelijke stroming wordt warme en vochtige lucht Europa ingeblazen. De scheidingslijn tussen subtropische en koelere polaire lucht bevindt zich nabij onze omgeving, waarlangs zich regelmatig thermische storingen ontwikkelen. Eén zo’n lagedrukgebied trekt in de loop van dinsdagavond vanuit Frankrijk over de Benelux, met vooral aan de oostzijde zeer warme en onstabiele lucht (T850 gaat dinsdag naar ca 18 graden boven Duitsland, ThetaW boven BE/NL rond 19-20°). Hierin kunnen dinsdagmiddag en -avond een paar stevige onweersbuien tot ontwikkeling gaan komen.

Waarschuwingskaart Onlineweather, dinsdag 4 juni (15-00 uur)

Waarschuwing:
Een niveau 2 geldt voor delen van Noord-Frankrijk, de zuidoostelijke/oostelijke Benelux en West-Duitsland voor kans op enkele zware onweersbuien. Daarbij zijn (grote) hagel, zware windstoten en hoge bliksemfrequentie mogelijk. Lokale verschillen kunnen groot zijn! Een niveau 1 (rondom het 2-gebied) geldt voor dezelfde randverschijnselen, maar dan in mindere mate en intensiteit. Plaatselijke schade en/of overlast is desondanks in het hele aandachtsgebied niet uitgesloten. Buiten de niveau-1 zone is het risico op onweer een stuk kleiner.

Voordat het lagedrukgebied ons land bereikt, lopen de temperaturen met een zuidelijke stroming opnieuw flink op. Dit wel overigens wel afhankelijk van de hoeveelheid bewolking dinsdagochtend. De warmste en meest onstabiele luchtsoort bevindt zich boven het zuidoosten van ons land: daar lopen de temperaturen op tot 28, lokaal zelfs 29 graden. CAPE waardes stijgen aan het eind van de middag / begin van de avond in die hoek, in de orde van ‪1500-2000‬ J/kg. Effectieve windschering ligt rond de 40-45 knopen (15-18 m/s low level shear), convectiemodus is bij dergelijke waardes goed georganiseerde multicell en als buien vanaf de grond ontstaan zelfs supercell. De meeste shear (tot 50 knopen, 0-6km) ligt boven de westelijke helft, CAPE waardes zijn daar echter significant lager: in de orde van 500 J/kg. De beste overlap en het grootste risico op heftige randverschijnselen, vinden we dus overduidelijk terug binnen het niveau 2 gebied. 

De eerste buien ontstaan waarschijnlijk even na het middaguur boven Noord-Frankrijk op de westflank van het thermisch laag. Deze ontstaan niet vanaf de grond en clusteren waarschijnlijk snel samen tot een groot buiengebied (type multicell). Deze buien gaan vooral de westelijke helft van België en Nederland aandoen, randverschijnselen worden daarbij weinig verwacht, mogelijk lokaal wat hagel en natuurlijk is er ook een onweerskans. Later in de middag ontstaan voor het thermisch laag uit in het warme LVL2 gebied MOGELIJK buien vanaf de grond, die in dat geval meteen fors kunnen uitpakken. Hierbij moet rekening gehouden worden met hagel van potentieel 3-5 cm doorsnede, zware windstoten tot om en nabij 100 km/h en hoge bliksemfrequentie. Later in de avond trekt dan nog het laag zelf over met geclusterde (onweers)buien, mogelijk in MCS vorm. Rond middernacht houden de meeste buien het via Noordoost-Nederland voor gezien en wordt het weer rustig. 

Waarschijnlijk komen we morgen overdag nog met een update over de actuele situatie en natuurlijk later ook alvast met een vooruitblik op de onweerskansen voor woensdag.

Philippe Schambergen / Wouter van Bernebeek  (3 juni) <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Verwachting maandag 3 juni (00-18 uur)
Aan de voorzijde van een zwak koufront, wordt zeer warme lucht over ons omgeving geblazen. Zondagmiddag zijn op veel plaatsen tropische temperaturen voorgekomen: lokaal werd het zelfs ruim 32 graden! Deze warme luchtsoort wordt het komende etmaal verdreven, in eerste instantie relatief geruisloos, maar toch lijkt zich lokaal onweer te gaan aandienen en dan met name in het (uiterste) oosten van de Benelux en maandag overdag in Duitsland.

Waarschuwingskaart Onlineweather, maandag 3 juni (00-18 uur)

Waarschuwing:
Een niveau 1 geldt maandag overdag voor grote delen van Duitsland voor felle buien met kans op onweer, hagel en lokaal zware windstoten. Een niveau 0 (en deels 50% onweer) geldt in de oostelijke Benelux voor komende nacht en maandagochtend vroeg, voor enkele ‘elevated’ buien met lokaal veel bliksem en zeer plaatselijk hagel.

Het koufront met aan de voorzijde een convergentielijn, trekken vanavond en vannacht heel langzaam vanuit het zuidwesten over de Benelux. Mogelijk ontstaat er vanavond al een lokale (onweers)bui in het westen, maar die convectie lijkt nog niet door te zetten. Na middernacht ontwikkelt zich geleidelijk meer forcering op hoogte door een naderende hoogtetrog en dan kunnen er met name langs de convergentielijn wel enkele onweersbuien ontstaan, eventueel opgelijnd. Deze buien zijn dan elevated getriggerd (vanaf de 1,5 km) op zo’n 700-1000 Mixed Layer CAPE en ongeveer 20 knopen windschering. Voorkeursgebieden zijn het oosten en zuidoosten, waar tegen die tijd nog de meeste CAPE aanwezig is. Bijzondere randverschijnselen worden verder nauwelijks verwacht; wel kunnen de buien plaatselijk van veel bliksem vergezeld gaan en ook zijn zeer lokaal hagelstenen van 1-2 cm doorsnede mogelijk.

Maandagochtend vroeg trekken de buien geleidelijk naar Duitsland weg, al begint het koufront wel steeds meer te treuzelen boven ons land en blijft uiteindelijk zelfs boven het oosten hangen. Hierop valt af en toe wat regen of een bui, lokaal nog met onweer, maar grote hoeveelheden neerslag worden niet verwacht. Aan de warme zijde van het front in Duitsland is dat anders. Daar komen ’s middags stevige regen- en onweersbuien tot ontwikkeling, in een regime van zo’n 1500-2000 CAPE en 20-30 kts effectieve schering. Clusters van multicellen kunnen voor lokaal hagel en flink wat neerslag zorgen, mogelijk met wateroverlast. Ook kunnen zware windstoten voorkomen. In de loop van de avond trekken de buien richting Denemarken en Polen weg. De Benelux heeft met dit onweer morgen nog niets te maken.

Wouter van Bernebeek / 2 juni

Vorige

Volgende

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *